یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک

1/7
یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک
یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک
یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک
یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک
یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک
یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک
یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک

یک قطعه زمین ۱۴۷ متری واقع در خیابان پیک

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

تهاتر
مبلغ فروش
1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر
10,884,353 تومان
کرج
منظریه
147 متر
توضیحات

به نام خداوند روزی رسان یک قطعه زمین با متراژ ۱۴۷ متر ( غلفتی ) ، واقع در خیابان پیک انتهای نیلوفر ۲۸ ، دارای جواز باطله ، فوری و به قیمت مناسب فروش میرسد.

ثبت نظر