فروش و تهاتر زمین

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

تهاتر
مبلغ فروش
65,968,000,000 تومان
کرج
منظریه
توضیحات

۲۳۵۶ متر زمین چهار ی آب،برق ۵۰ آمپر،دوخط تلفن،چاه آب با مجوز

ثبت نظر