1/3
40 متر خوش نقشه
40 متر خوش نقشه
40 متر خوش نقشه

40 متر خوش نقشه

رهن و اجاره آپارتمان (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ رهن
175,000,000 تومان
مبلغ اجاره
0 تومان
تهران
سی متری جی
40 متر
1 خواب
توضیحات

40 متر خوش نقشه یکخواب بهمراه 8 متر پاسیو جداگانه مناسب زوج و مجرد مالک منعطف

ثبت نظر