زمین فروشی بسطام

خرید و فروش زمین (مسکونی)

2 ماه پیش

مبلغ فروش
650,000 تومان
شاهرود
محله
توضیحات

شهرک باران ۲۷۵۰ متر + نیم ساعت آب چاه ابعاد ۱۰۰×۲۷ مدارک کامل

ثبت نظر