فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات

1/17
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات
فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات

فروش ویلابا۳۰۰مترزمین ۱۰۰متر بنانوسازباامکانات

خرید و فروش ویلا (مسکونی)

5 ماه پیش

مبلغ فروش
1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر
18,000,000 تومان
سیاهکل
محله
100 متر
سال 1401
2 خواب
امکانات
  • انباری
توضیحات

فروش ویلا نوساز وکاملا شخصی ساز متراژ زمین ۳۰۰متر متراژ بنا ۱۰۰متر کابینت،گاز رومیزی،هود نصب باقیمت عالی