فلنج کانال (برند کلینت ونتا )

1/1
فلنج کانال (برند کلینت ونتا )

فلنج کانال (برند کلینت ونتا )

خدمات دیگر (تاسیساتی)

تهران
میرداماد
توضیحات

صفحاتي با اشكال مختلف سوراخ دار هستند كه براي اتصال دو قطعه به كار مي روند و عموماً با پيچ و مهره محكم مي شوند و از جنس گالوانیزه هستن.