تعمیرات ساختمان(سرامیک وکاشی کاری بنا)

1/1
تعمیرات ساختمان(سرامیک وکاشی کاری بنا)

تعمیرات ساختمان(سرامیک وکاشی کاری بنا)

پیمانکار کاشی کاری (ساختمانی)

تهران
تهران نو
توضیحات

باسلام انجام تعمیرات کلی ساختمان کاشی کاری سنگ وسرامیک سفت کاری(چینی) مزاییک ایزگام کل تهران دراسرع وقت باقیمت مناسب با۲۵ سابقه کار

ثبت نظر