خاکبرداری.گودبرداری‌ .تخریب ساختمان

1/2
خاکبرداری.گودبرداری‌ .تخریب ساختمان
خاکبرداری.گودبرداری‌ .تخریب ساختمان

خاکبرداری.گودبرداری‌ .تخریب ساختمان

پیمانکار تخریب (ساختمانی)

همدان
محله
توضیحات

خاکبرداری و تخریب ساختمان. اکیپ شخصی خاکبرداری . اکیپ مجرب تخریب ساختمان بابیل یکروزه ودستی با قبول تمام مسولیت مصالح خاک نرم برای باغ به هرتعداد. خاک ریزی و مخلوط ریزی. تامین خاک فندانسیون. اجاره بابکت و مینی بیل. اجرای مگر و سازه نگهبان . پخش مصالح ساختمانی و آجر و در اسرع وقت. شعبانی مقتدر.

ثبت نظر