۲۷۹مترکلنگی طرشت فروشی

۲۷۹مترکلنگی طرشت فروشی

خرید و فروش کلنگی (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
22,320,000,000 تومان
قیمت هر متر
80,000,000 تومان
تهران
دانشگاه شریف
279 متر
توضیحات

سند تک برگ اوقافی بدون هیچ مشکلی سند آزاد برای درخواست وام و آماده برای ساخت دو مالک فروشنده واقعی

ثبت نظر