فروش زمین۱۵۰ متر

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

تهاتر
مبلغ فروش
900,000,000 تومان
قیمت هر متر
6,000,000 تومان
گنبد گاووس
محله
150 متر

ثبت نظر