زمین مَسکونی 400 متری

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
توافقی
گنبد گاووس
محله
400 متر
توضیحات

زمین فروشی دارابی امتیازات کامل اب برق گاز ابعاد 20*20 دو بر

ثبت نظر