فروشی هست این ملک کلنگی

1/1
فروشی هست این ملک کلنگی

فروشی هست این ملک کلنگی

خرید و فروش کلنگی (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
10,000,000 تومان
رشت
محله
450 متر
سال 1371
توضیحات

ملک نسق:دارای برق گاز چای آب معمولی و تلفن .متراژ ساختمان ۱۵۰ یا ۲۰۰ متر

ثبت نظر