ملک ۵۰ ساله کلنگی

خرید و فروش کلنگی (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
توافقی
رشت
محله
توضیحات

نسق: گاز .برق .چاه و تلفن و حدودن ۴۵۰ متر مربع شماره تماس زنگ خور پاسخ گو آقایی عماد مرادی

ثبت نظر