user-image

مهندس مارال عباسی

دفتر معماری مارلا

تهران

درباره من

هدف من ترسیم فضاهایی است فارغ از زمان و ارائه طرح هایی که حتی با گذر زمان از نظر زیبایی و کیفیت پایا و مانا باشند. که پاسخگوی نیازهای مخاطبین مختلف در دیزاین داخلی فضاهای متنوع اداری و تجاری و مسکونی باشند.
افتتاح حساب: