املاک آرکا

مشارک/زمین ۱۰۰۰ متری

خدمات دیگر (خدماتی)

تهران
شهرک نفت
توضیحات

پهناR131 بر ۲۰ گذر ۱۲ شرایط ۶۰ به ۴۰ با بلاعوض قیمت روز

نام: ایرج عالمی

نام آژانس: املاک آرکا

کد: IRgfZIL

ایرج عالمی
ارتباط با مشاور املاک