1000متر زمین پهنه R134 سندار

1/4
1000متر زمین پهنه R134 سندار
1000متر زمین پهنه R134 سندار
1000متر زمین پهنه R134 سندار
1000متر زمین پهنه R134 سندار

1000متر زمین پهنه R134 سندار

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
146,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
146,000,000 تومان
تهران
شهرک نفت
1000 متر
توضیحات

مالک فروشنده واقعی امکان تهاطر تا 40% گزینه سرمایه گذاری زیر قیمت منطقه امکان ساخت با 9طبقه مسکونی کوچه دنج و لوکس ساز

ثبت نظر