٩٨مترکلا٣واحد/قدرالسهمی/طاهرخانی/سرمایه گذاری

1/2
٩٨مترکلا٣واحد/قدرالسهمی/طاهرخانی/سرمایه گذاری
٩٨مترکلا٣واحد/قدرالسهمی/طاهرخانی/سرمایه گذاری

٩٨مترکلا٣واحد/قدرالسهمی/طاهرخانی/سرمایه گذاری

خرید و فروش آپارتمان (مسکونی)

2 ماه پیش

مبلغ فروش
8,200,000,000 تومان
قیمت هر متر
83,673,469 تومان
تهران
شهرک - غرب
98 متر
سال 1386
2 خواب
توضیحات

سلام ٩٨ متربادوخواب عالی نورونقشه عالی ٢٠٠ مترزمین بابر٩ کلا٣ واحد ٦٦ مترقدرالسهم از زمین امکانات کامل باسازی شده کامل بهترین سرمایه گذازی کمیسیون١ درصد کلیددراختیار تخلیه مشاورزمانی