آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت

1/17
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت
آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت

آپارتمان فروشی در امیریه۳ و معاوضه با امامت

خرید و فروش آپارتمان (مسکونی)

5 ماه پیش

مبلغ فروش
2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر
17,419,354 تومان
مشهد
امیریه
155 متر
سال 1399
3 خواب
طبقه 3
امکانات
  • پارکینگ
توضیحات

اپارتمان فروشی در امیریه تمایل به معاوضه با امامت روداریم مابه تفاوت رو هم نقدی میدیم اپارتمان واقع در امیریه ۳ طبقه سوم دوممر ۱۵۵.۵ متر