نحوه دریافت پایان کار ساختمان

نحوه دریافت پایان کار ساختمان

26 دی 1398

حقوقی

گواهی پایان کار چیست؟

پایان کار ساختمان یکی از مهمترین مدارک و جواز ساختمانی قانونی یک ساختمان، پایان کار ساختمان می باشد. پایان کار در صورتی صادر می‌شود که ساختمان مورد تایید شهرداری باشد، مالک باید همان مرجعی که اقدام به پروانه ساخت نموده، درخواست صدور پایان کار را نیز انجام دهد، ساختمان باید فاقد از بدهی و خلافی باشد، این مدرک پایان عملیات ساختمان را تایید می نماید. شما برای دریافت سند مالکیت ملک خود باید اقدام به دریافت گواهی پایان کار ساختمان خود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت پایان کار در ادامه این مقاله با ما همراه باشید:

مدارک لازم جهت اخذ گواهی پایان کار ساختمان

پایان کار ساختمان مالک ساختمان باید تمام مدارک لازم را به شهرداری تحویل دهد که این مدارک شامل: ١_ اصل و کپی سند مالکیت ٢_ اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی ٣_ درصورت فوت مالک، اصل و کپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه ٤_ اصل و کپی پروانه ساختمانی ۵_ ارائه کارت سازه، برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله ای ٦_اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه ٧_ تاییدیه استاندارد بودن آسانسور در ساختمانهای نوساز ۸_ نقشه معماری ملک دارای مهر شهرداری منطقه به همراه سی دی

برای دریافت گواهی پایان کار ساختمان چه مراحلی را باید طی کرد؟

پایان کار ساختمان ١_ مالک باید مدارک لازم که در بالا ذکر شده را به طور کامل به شهرداری تحویل دهد. ٢_ مهندس ناظر باید فرم مربوط به پایان کار را تکمیل کند ٣_ به واحد بایگانی مراجعه نموده و پرونده را دریافت کنید و همچنین مالک درخواست بازدید از ملک خود را ارائه دهد ٤_ مامور فنی شهرداری از ملک بازدید نموده و گزارش را ارائه نماید ٥_ گزارش مامور فنی باید توسط مسئول فنی و شهرسازی بررسی شود ۶_ کنترل زیربنا توسط محاسبه با توجه به گزارش مامور فنی و سابقه (پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و کسری پارکینگ ۷_ در صورت تایید موارد بالا محاسب مجدد توسط مسئول شهرسازی بررسی می شود و در صورتی که نیاز به رضایت مجاورین و یا برطرف نمودن موارد خلاف، مانند مشرف بودن نسبت به مجاورین، اضافه ارتفاع، اضافه قدپای طرفین جهت صدور پایان ساختمان تبصره: در صورتی که ساختمان اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد، ارسال به کمیسیون ماده صد و پس از تعیین شدن جریمه و یا صدور رای خلاف بقیه مراحل اجرا می گردد. ۸_ تهیه پیش‌نویس پایان ساختمان (واحد تشکیل پرونده) ۹_ تکمیل برگ گواهی پایان کار ساختمان در پروانه ساختمان ١٠_  امضا توسط معاون شهرسازی _ شهردار (معاون مالی_اداری) محاسب _ پیش‌نویس گیرنده ۱۱_ ممهور شدن به مهر، شماره و تاریخ شهرداری توسط دبیرخانه