منطقه ۸ تهران

16 مهر 1400

محله گردی

منطقه ۸ تهرانمنطقه ۸ تهران در شرق تهران واقع است و از نظر بافت شهری بسیار متراکم می باشد. منطقه ۸ از قسمت شمال و شمال شرقی به بزرگراه رسالت و منطقه چهار، از غرب به سبلان جنوبی و استاد حسن بنا و منطقه هفت، و از جنوب به خیابان دماوند و منطقه سیزده منتهی می شود،٥٠ درصد از منطقه دارای کاربری مسکونی می باشد، پارک و بوستان به نسبت مساحت این منطقه بسیار کم است. این ناحیه دارای ۴ فرهنگسرا به نام‌های خانه فرهنگ، کتابخانه فرزانگان، فدک و معرفت و میدان ۱۶ وجود دارد، فرهنگسرای خانواده نیز در منطقه ۸ تهران قرار گرفته است. این منطقه دارای ٣ ناحیه و ٢٠ محله ممیزی و ۱۳ محله شورایی است.

 • ناحیه یک:  ازشمال و شرق به  خیابان رسالت از جنوب به خیا بان دماوند از غرب به خیا بان شهید آیت می‌باشد
 • ناحیه دو:  از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خیابان دماوند و مسیل باختر ؛ از شرق به خیابان شهید آیت و از غرب به خیابان شهید مدنی می‌باشد
 • ناحیه سه:  از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خیابان دماوند از شرق به خیابان مسیل با ختر از غرب به خیابان استاد حسن بنا و خیابان سبلان جنوبی می‌باشد.

این منطقه با وجود ایستگاه های مترو و اتوبوس های تندرو و بزرگراه ها دسترسی بسیار خوبی به سایر مناطق تهران دارد.

جمعیت

در سرشماری سال ١٣٩٥ ، جمعیت این منطقه حدود ٤٢٥٠٠٠ نفر گزارش شده است.

ایستگاه های مترو

 • ایستگاه متروی دانشگاه علم و صنعت
 • ایستگاه متروی سرسبز
 • ایستگاه متروی فدک
 • ایستگاه متروی جانبازان
 • ایستگاه متروی سبلان

سینماها

 • سینما شاهد

محله ها

 • تسلیحات (محله)
 • تهران‌پارس
 • دردشت
 • زرکش
 • فدک
 • کرمان
 • لشگر شرقی
 • لشگر غربی
 • مجیدیه
 • مدائن
 • نارمک
 • هفت‌حوض
 • وحیدیه