بیمه تضمین کیفیت

برای صدور بیمه نامه و دریافت اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان یکی از انواع بیمه های اموال به حساب می آید که در واقع عیب های اساسی و پنهان ساختمان را تحت پوشش خود قرار می دهد. بیمه تضمین کیفیت ساختمان از سوی سازنده در ابتدای عملیات ساختمانی درخواست و صادر می گردد.

امروزه با افزایش فعالیت های صنعتی، عمرانی و پروژه های ساختمانی متعدد و گسترش احتمال خطرات ناشی از آن، نقش پوشش بیمه ای پر رنگ تر می شود. در همین راستا بیمه های مهندسی از جمله بیمه های مورد توجه صاحبان صنایع و سرمایه در بازارهای جهانی محسوب می شودن که با توجه به کاربردهای گوناگون، از تنوع زیادی برخوردار هستند. بیمه های مهندسی، خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را در طول مدت بیمه جبران می نماید.

پوشش های بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان خسارت‌های ناشی از طراحی اشتباه، مواد يا مصالح بی کیفیت و اجرای نادرست كار وارد به ساختمان‌های در حال بهره برداری را پس از تکمیل و تحویل ساختمان به ذینفع به مدت ده سال تحت پوشش قرار می‌دهد. سازندگان همزمان با شروع عملیات ساخت این بیمه نامه را خریداری می کنند. در طول دوره ساخت، کلیه فرایند های و مراحل ساخت توسط شرکت بیمه نظارت می گردد و در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه در زمان بهره برداری خسارت به بهره برداران و مالکان زمان وقوع حادثه پرداخت می شود .

بیشتر بدانید: بیمه مسئولیت ساختمانی ؛ از شرایط بیمه مسئولیت تا وظایف بیمه گذار

بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان ،ساختمان های مسکونی، اداری ،تجاری ، آموزشی و درمانی را در زمان بهره برداری در مقابل هرگونه خسارت مالی وارد به سازه‌ و تجهیزات ساختمان ناشی از طراحی غلط ، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار که در زمان ساخت به شرح زیر تحت پوشش خود قرار می دهد :

  • ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان و متعلقات آن.
  • هزینه‌هائی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت میگیرد.
  • هزینه‌های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات.هزینه‌های حرفه‌ای

 بخش های ساختمان که تحت پوشش بیمه تضمین کیفیتساختمان قرار می گیرد عبارتند از :

  • سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت‌کاری به مدت ده سال
  • تجهیزات و تأسیسات برقی، مکانیکی و آسانسورها به مدت سه سال
  • عایق‌های رطوبتی ساختمان به مدت پنج سال
  •  نمای ساختمان به مدت پنج سال

بیمه تضمین کیفیت ساختمان اجباری است

تهیه بیمه تضمین کیفیت ساختمان  اجباری است، با در اختیار داشتن این بیمه نامه علاوه بر جبران خسارت های آتی، می توان بر روی روند ساخت سازه، در تمامی مراحل توسط کارشناس بیمه نیز نظارت شود. در نتیجه احتمال ایجاد مشکلات اساسی در آینده بسیار کمتر خواهد شد. سازندگان ساختمان ها نیز می توانند از همین ویژگی مثبت، برای تبلیغات و فروش بنا بهره مند شوند.

هزینه بیمه تضمین کیفیت ساختمان

همانطور که به آن اشاره کردیم بیمه تضمین کیفیت ساختمان در تقسیم بندی صنعت بیمه جزء بیمه های اموال محسوب می شود در این رستا ارزش سرمایه ای که قصد دارید آن را تحت پوشش بیمه قرار دهید نقش بسیار مهمی در میزان پرداختی شما به عنوان حق بیمه دارد. با این تفاسیر برای هزینه بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید ارزش روز ساخت ساختمان ملاک عمل قرار بگیرد.

از آنجایی که هزینه بیمه کیفیت ساختمان بسیار ناچیز است یعنی (حدود ۵/ ۱ درصد ارزش ملک) در افزایش قیمت مسکن تاثیری نخواهد داشت، بلکه با افزایش طول عمر ساختمان، کاهش قیمت‌ها را نیز موجب می‌شود. با صدور گواهی ساخت توسط بیمه‌گر در حقیقت شناسنامه کیفی برای ساختمان صادرشده است. بنابراین بنگاه های اقتصادی برگه کیفیت ساخت را ملاک معامله قرار خواهنند داد.

بر اساس توافق نامه وزارت مسکن و راه و شهرسازی ۳۰ درصد حق بیمه، بیمه نامه‌ های صادره پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان از محل ردیف مربوط به بیمه‌گر را تعهد کرده و متعهد به پرداخت آن به بیمه‌گر در قبال ارائه بیمه نامه های پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان از طرف بیمه گر شده است.

بیشتر بدانید: از شرایط بیمه آسانسور ساختمان خود خبر دارید؟

خرید بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید به طور همزمان با شروع عملیات احداث ساختمان خریداری شود و شرکت بیمه گر از اولین روزهای شروع کار باید در جریان کیفیت احداث ساختمان قرار بگیرد. البته این بیمه نامه را می توان پس از اتمام عملیات ساختمانی نیز خریداری کرد که در این شرایط شرکت بیمه کارشناس خود را جهت بررسی وضعیت ساختمان تازه تاسیس از نظر کیفیت مصالح به کار رفته و میزان رعایت استانداردهای ساختمان سازی به محل ساختمان اعزام می کند. در نهایت گزارش انجام شده توسط کارشناس بازدید به عنوان مستندی معتبر برای رد یا قبول ریسک بیمه کردن پروژه مذکور محسوب می شود.

البته بیشتر شرکت های بیمه برای سازندگانی که در ابتدای شروع عملیات ساختمانی برای پروژه خود بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان خریداری می کنند نرخ های پایین تری در نظر می گیرند. بنابراین بهترین اقدام این است که در همان ابتدای کار همزمان با تهیه بیمه مسئولیت پروژه، برای خرید بیمه نامه تضمین کیفیت اقدام شود.

مدارک لازم جهت خرید بیمه تضمین کیفیت ساختمان:

تکمیل پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) به صورت دستی در دفاتر بیمه یا بصورت آنلاین از طریق سایت

تصویر کارت ملی بیمه گذار

تصویر پروانه ساختنمان

تصویر گزارش جدولی