پروژه های پیش فروش و آماده تحویل در امامزاده حسن(ع)(تهران)