اجراواحداث فضای سبز و نگهداری آن

1/2
اجراواحداث فضای سبز و نگهداری آن
اجراواحداث فضای سبز و نگهداری آن

اجراواحداث فضای سبز و نگهداری آن

گل و گیاه (خدماتی)

بیش از 12 ماه پیش

تهران
پیروزی
توضیحات

همه چیز پول نیست،انسانیت ،شرافت وصداقت راباهم گسترش های نه را بهدهیم. اجراکل پروژه:۸۵۱ پروژه بزرگ:۱۵۱ پروژه کوچک:۶۵۱ یکبارودرست هزینه کنید.انواع خدمات،درهرمتراژ ومنطقه ومکان درخصوص طراحی(لنداسکیپ,رندر)اجراواحداث فضای سبز و نگهداری آن را با خیالی آسوده به مابسپارید،وضعیت غیرقابل تصور اماکن شمارا به مکانی مفرح ودلپذیر تبدیل می کنیم، کاشت چمن،درخت،گل وگیاه،پاسیو،روف گاردن،هرس اصولی،کوددهی وتقویت،تشخیص آفات وامراض وسمپاشی ...درمناطق تهران و حومه کاردان فنی باغبانی رحیمی

سوپر اپلیکیشن آقای املاک