معرفی محله صادقیه
اجرای آجرنما (نسوز)
اجرای آجرنما (نسوز)
اجرای آجرنما (نسوز)
اجرای آجرنما (نسوز)

اجرای آجرنما (نسوز)

1400/2/8

پیمانکار
ساختمانی
نما
تهران
صادقیه

آجر چسبی دوقابی نمای داخلی و خارجی ساختمان باربیکیو آتشگاه شومینه و ... 09334934238