کارشناس یا کاردان معماری یا عمران

1/2
کارشناس یا کاردان معماری یا عمران
کارشناس یا کاردان معماری یا عمران

کارشناس یا کاردان معماری یا عمران

نگهبان ساختمان (خدماتی)

تهران
پیروزی
توضیحات

یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر خود به نیروهای ذیل نیازمند می باشد: ۱-کارشناس یا کاردان معماری یا عمران آشنا با اتوکد و اکسل آشنا با صورت مجالس و صورت وضعیت با حقوق پایه وزارت کار() ۲-نگهبان ۳ نفر ظاهر موجه و آراسته با ضامن معتبر ۳-آبدارچی(خانوم یا آقا) با ظاهر آراسته مرتب و با سلیقه حقوق پایه وزارت کار(2/500/00) مزایا: بیمه جای خواب و غذا تماس از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ ، پیامک جواب داده نمیشود.

اینستاگرام آقای املاک